לצפיה בסיפור

אמפתיה אמפתיה אמפתיה

הארץ/ספרים

אמפתיה, אמפתיה, אמפתיה
 
אלישע בר מאיר
 
החולה, הרופא ומה שביניהם: הגישה הבינאישית ברפואה
 
בנימין מעוז, סטנלי רבין, חוה כץ ואנדרה מטלון. הוצאת רמות, 262 עמ', 66 שקלים
 
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת שחלה ברפואה במרוצת המאה העשרים
גרמה לירידה באיכות הקשר האישי שבין הרופא לחולה. בדיקות אבחון
משוכללות ושיטות טיפול חדשניות מיסדו את שיטת ההישענות המרבית על
עובדות, ואת תיאוריית ה- EBM - Evidence Based Medicine . אלא שעם חלוף
הזמן מתברר שעולמנו מורכב הרבה יותר מ"עובדות" ביולוגיות, וההתייחסות
לבעיה הפיסיולוגית ללא ראיית שלמות האדם עשויה לעתים לפגוע בהליך
הריפוי.