פתיחת התערוכה - סרטון

אבחנה דקה - תערוכת צילום של אלישע בר-מאיר